SLV Lipsy 40 LED DM 133743 Wit - Topinverlichting.nl